Now showing items 1-1 of 1

    • Athari Za Udhanaishi Katika Kichwamaji Na Nanguvu Ya Sala 

      Nkonge, Lillian G (University of Nairobi, 2006)
      Tasnifu hii imechunguza athari za udhanaishi katika riwaya mbili ambazo ni Kichwamaji na Nguvu ya Sala. Kazi yenyewe imegawika katika sura nne. Katika sura ya kwanza tumetanguliza kwa ufupi dhana ya udhanaishi. Vilevile, ...