Now showing items 1-1 of 1

    • Tafsiri za Methali na Misemo katika Mshale wa Mungu 

      Oyaro, Christine (University of Nairobi, 2019)
      Tafsiri za methali na misemo katika kazi za fasihi, hasa fani hizi zinapotokea kuwa na uamilifu wa kipekee katika kazi husika huhitaji kutafsiriwa kwa njia ambayo itafanikisha dhamira ya mwandishi kuhusiana na matumizi ya ...