Now showing items 1-1 of 1

    • Uhakiki Wa Fani Katika Utenzi Wa Swifa Ya Nguvumali 

      Kofa, Tola (University of Nairobi, 2009)
      Fani ni jumla ya vipengele vya kimtindo au kisanaa vinavyotumiwa kuwasilisha ujumbe. Katika tenzi vipengele vinavyojitokeza ni mtindo, muundo, toni, msuko, mandhari, wahusika, wakati, matumizi ya lugha na vipengele vingine ...