Now showing items 1-1 of 1

    • Maudhui mbalimbali katika nyimeo za John Mwale 

      Yalwala, Pamela M (University of NairobiDepartment of Kiswahili, 1991)
      Tasnifu yetu imejishughulisha na maudhui mbalimbali katika nyimbo za John Mwale.Madhumuni yalikuwa ni kuangalia mchango wa nyimbo hizi kama aina mojawapo ya fasihi ya Kiswahili. Tuna jumla ya sura nne, historia ya ...