Now showing items 1-1 of 1

    • Kishazi huru arifu cha Kiswahili: mtazamo wa X-bar 

      Jerono,Prisca (Department of Linguistic and Languages, University of Nairobi, 2003-09)
      Tasnifu hii inajaribu kuonyesha miundo ya virai na vishazi huru vya Kiswahili kwa mujibu wa nadharia ya X-bar kwa madhumuni ya kuonyesha namna arnbavyo nadharia hii inavyoweza kutumika kuonyesha miundo ya virai na vishazi ...