Now showing items 1-1 of 1

    • Athari Za Fasihi Simulizi Katika Riwaya Ya Utubora Mkulima 

      Kenguru, P.J. Maina (University of Nairobi, 2013)
      Utafiti huu umeshughulikia athari za fasihi simulizi katika uandishi wa riwaya ya Utubora Mkulima. Sura ya kwanza ni somo la utafiti,madhumuni,maswali ya utafiti,sababu za kuchagua somo,upeo na mipaka,misingi ya nadharia ...